Tuyển dụng
Với sự phát triển lớn mạnh không ngừng, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông mở rộng sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng: